[:nl]

J&C

Teamleden
en locaties

Neem contact op met één van onze teamleden of zoek de locatie op bij u in de buurt.

Twintig

Het gemeenschappelijke doel was – en is nog steeds – om patiënten en sporters optimaal te begeleiden volgens een totaalconcept. Deze werkwijze houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar de meest adequate behandeling van een (locale) fysieke klacht, maar ook naar mogelijke oorzaken om recidieven te voorkomen.
Ons

Team

Onze

Vestigingen

Amsterdam

Roelof Hartplein

Olympisch Stadion

Almere

Radio Oranjelaan

Bonjasky Academy

Amstelveen

HealthCity Premium

Veel gestelde

Vragen

Heb ik een verwijskaart nodig?

U heeft geen medische verwijskaart nodig om zich bij ons aan te melden voor een eerste consult. Dit geldt echter alleen indien er sprake is van een (kortdurende) niet chronische behandelingsindicatie. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt dat een verwijsbrief van de behandelend specialist nodig is bij een (langer durende) chronische behandelingsindicatie. Behandelingen aan huis worden door uw zorgverzekeraar alleen vergoed indien er een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is afgegeven.

Bij het eerste consult dient u eenmalig een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Welke kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed?

Diëtetiek

Als u door uw huisarts of medisch specialist bent verwezen, en u heeft een BMI tussen 25 en 30 en tegelijkertijd COPD of cardiovasculaire klachten, dan wordt tot maximaal 3 uur dieetadvies vanuit de basisverzekering vergoed. Dezelfde vergoeding geldt bij een medische doorverwijzing als uw BMI hoger is dan 30, zelfs als er geen sprake is van bijkomende risicofactoren zoals COPD of cardiovasculaire klachten.

Fysiotherapie

J&C Sportrevalidatie heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars behandelingsovereenkomsten gesloten. Hierdoor kan de declaratie van de gegeven fysiotherapeutische behandeling, meestal, rechtstreeks door ons bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de ZorgWijzer.

Manuele therapie

Het aantal behandelingen manuele therapie dat de zorgverzekeraar vergoed is afhankelijk van het aanvullend pakket dat u gekozen heeft. Voor personen jonger dan 18 jaar zit manuele therapie in het basispakket. Zonder aanvullende verzekering krijgt u de nota toegestuurd.

Niet tijdig afgezegde afspraken zullen rechtstreeks aan u worden doorberekend, en niet aan uw zorgverzekeraar.

Hoe wordt de kwaliteit bij J&C Sportrevalidatie gewaarborgd?

Voor de vakinhoudelijke kwaliteitsbewaking staan alle fysiotherapeuten van J&C Sportrevalidatie ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van onze beroepsorganisatie KNGF, en wordt er gewerkt conform de landelijk geldende richtlijnen voor (sport)fysiotherapeutische behandeling.

Alle medewerkers van J&C Sportrevalidatie vallen onder Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en het Medisch Tuchtrecht.

Om de door J&C Sportrevalidatie geboden fysiotherapeutische zorg toets- en betaalbaar te houden, kan uw zorgverzekeraar, na de afsluiting van uw behandeldossier, een klanttevredenheidsonderzoek sturen waar u geheel vrijblijvend aan kunt deelnemen.

Hoe kan ik mijn waardering voor de behandeling bij J&C Sportrevalidatie kenbaar maken?

Op de website van ZorgKaartNederland kunt u de ervaren kwaliteit van uw behandeling bij J&C kenbaar maken. Nadat u de naam van de collega die u behandeld heeft, en de postcode van de betreffende praktijkvestiging heeft ingevuld, kunt u een aantal items (o.a. afspraken, accommodatie, informatieverstrekking en behandelresultaat) met een cijfer beoordelen.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Mocht u over uw behandeling een klacht hebben, gelieve dit zo snel mogelijk aan uw behandelaar kenbaar te maken, zodat een mogelijk probleem of onduidelijkheid in onderling overleg opgelost kan worden. Het team van J&C Sportrevalidatie wilt niets liever dan dat uw behandeling en begeleiding naar uw volle tevredenheid verloopt.

Indien u zich, ondanks overleg, niet gehoord vindt, dan kunt u altijd gebruik maken van de klachtenregeling van onze beroepsorganisatie het KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Conform de Europese Wet met betrekking op de Algemene Verwerking van Gegevens (AVG) per 25-05-2018 wordt door alle medewerkers van J&C Sportrevalidatie zorgvuldig met uw behandelgegevens omgegaan.

De voor uw behandeling noodzakelijke gegevens worden in een dossier op meervoudig beveiligde computers opgeslagen voor de duur van minimaal zeven jaar.

Alle digitale correspondentie met u of over u zal uitsluitend via de extra beveiligde communicatiesystemen verlopen, te weten Intramed, Siilo, VeCoZo en Zorgmail.

Gedurende de bewaartermijn van zeven jaar houdt u het recht op inzage, aanvulling en correctie van uw behandeldossier.

Derden kunnen uitsluitend met uw schriftelijke èn door J&C Sportrevalidatie geverifieerde toestemming inzage krijgen in uw behandeldossier.

J&C

Partners

[:]