Diëtetiek

Indien u behoefte heeft aan een individueel voedingsadvies, dan ben ik graag bereid u hierbij te helpen. Ik ben gespecialiseerd in voedingsadvies bij: diabetes zowel type 1 als type 2, CVRM, overgewicht en obesitas, en diagnostiek van de lichaamssamenstelling.

Als niveau 4 diëtist, begeleid ik mensen met diabetes die meer informatie willen over het gebruik van eenmaal daags, tweemaal daags en meermaal daags insuline schema’s, al dan niet in combinatie met orale bloedglucose, verlagende diabetesmedicatie waaronder GLP-1 analogen, DPP-4 remmers, SGLT2 remmers bij DM type 1 (en LADA) en DM type 2.

U kunt afslanken met “gezonde voeding” volgens de schijf van vijf. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij een dieet met een dagelijks verlaagde calorie inname. De begeleiding bestaat uit voedingsadvies en een BIAmeting waarbij uw lichaamssamenstelling wordt bepaald (gewicht, vetmassa, spiermassa, voedingstoestand en vochthuishouding).

Ik ben aangesloten bij de diabetes-ketenzorg van de CHAGZ* en ROHA**

*Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid
**Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam

Contactpersoon

Neem voor meer informatie contact op met de volgende specialist:

BIAmed

U kunt ook afslanken volgens het BIAmed-programma. Dit programma is bij uitstek geschikt voor mensen met overgewicht en obesitas die om gezondheids- of esthetische redenen gewicht willen verliezen. U start het programma met een BIAmeting waarbij uw lichaamssamenstelling wordt bepaald (gewicht, vetmassa, spiermassa, voedingstoestand en vochthuishouding). Het BIAmed-programma is gebaseerd op een 2 wekelijks consult. U begint de eerste 2 dagen met vijf keer per dag een maaltijdvervanger (een shake), waardoor het lichaam aanspraak gaat maken op uw vetvoorraad voor energie. Vanaf de derde dag gebruikt u twee maal daags een maaltijdvervanger en als avondmaaltijd een persoonlijk maaltijdadvies.

Verzekeringsdekking

Als u door uw huisarts of medisch specialist bent verwezen, en u heeft een BMI tussen 25 en 30 en tegelijkertijd COPD of cardiovasculaire klachten, dan wordt tot maximaal 3 uur dieetadvies vanuit de basisverzekering vergoed. Dezelfde vergoeding geldt bij een medische doorverwijzing als uw BMI hoger is dan 30, zelfs als er geen sprake is van bijkomende risicofactoren zoals COPD of cardiovasculaire klachten.

Tarieven

  • Eerste consult (max. 60 minuten): € 70,-
  • Vervolgconsult (*per* 15 minuten): € 17,50
  • No-show tarief (afspraken die niet 24 uur van te voren afgezegd worden): minimaal € 16,50

Kijk voor meer informatie op DietistCynthia.nl