J&C

onze
specialismen

Waar wilt u meer over weten?

Specialisme

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij tijdens de behandeling en begeleiding veel aandacht zal worden besteed aan uw natuurlijke (weefsel)herstel, zodat u zo vroeg als mogelijk weer op een verantwoorde wijze uw sport zal kunnen hervatten. Het maken van een behandelplan en een revalidatieschema in relatie tot uw sportbeoefening is het werkgebied van uw sportfysiotherapeut. Aspecten als lenigheid, kracht, coördinatie, snelheid, en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken. Uw sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Indien nodig zal er met uw eigen trainer, over een aangepast trainingsschema, overlegd kunnen worden.

Specialisme

Podo-posturale therapie

Podo-posturale therapie is een actieve houdingscorrigerende therapie door middel van inlegzolen. Dit is het essentiële verschil met de correctie d.m.v. orthopedische steunzolen, waarbij op een passieve manier een correctie plaats vindt. De podo-posturale therapie berust op het gegeven dat elke standsafwijking van de voeten en enkels een (dynamische) standsafwijking hogerop in het lichaam tot gevolg kan hebben. Omgekeerd kan een houdingsafwijking van de rug een verandering van de voetstand tot gevolg hebben, waardoor verscheidene klachten kunnen ontstaan.

Specialisme

Orthopedische revalidatie

Na verwijzing van uw behandelend orthopedisch chirurg of traumatoloog zal, bij aanvang van het revalidatieprogramma, door middel van een intakegesprek en een bewegingsonderzoek uw fysieke belastbaarheidsniveau worden vastgesteld. In overleg met u zal een behandelplan worden afgesproken voor de duur van 4 tot 6 weken. Hierna zal een volgend meetmoment plaatsvinden, zodat de intensiteit en frequentie van uw behandeling aan de hand van uw herstel kan worden aangepast.

Specialisme

Diëtetiek

U kunt afslanken met “gezonde voeding” volgens de schijf van vijf. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij een dieet met een dagelijks verlaagde calorie inname. De begeleiding bestaat uit voedingsadvies en een BIAmeting waarbij uw lichaamssamenstelling wordt bepaald (gewicht, vetmassa, spiermassa, voedingstoestand en vochthuishouding).

Specialisme

Ademtraining

Levend in een permanente staat van alarm, onder druk van de 24 uur prestatiemaatschappij, met targets, deadlines en verplichtingen en vooral veel “moeten “ zijn we geconditioneerd in een zeer ongezond adempatroon. Tal van chronische klachten, welke na een rondgang in het medische circuit niet geduid kunnen worden vinden hun oorzaak in een oneigenlijk gebruik van onze ademhaling. Recent wetenschappelijk onderzoek aan het UMC Radboud in Nijmegen heeft aangetoond dat specifieke ademtechnieken zelfs het immuunsysteem kunnen activeren. Stress en ademhaling kennen dus een sterke relatie. Om stress te reguleren vormt de ademhaling de sleutel.

Specialisme

Dry Needling

Dry Needling is het door middel van een speciale techniek, aanprikken met een dunne en gesloten naald van overbelaste en verstijfde spieren die daardoor snel en langdurig kunnen ontspannen. De naald is ongeveer 10 keer zo klein als een injectienaald. Bij Dry Needling worden geen vloeistoffen het lichaam ingespoten en de methode is specifiek gericht op het behandelen van ‘triggerpoints’ in spieren.