Orthopedische revalidatie

Na verwijzing van uw behandelend orthopedisch chirurg of traumatoloog zal, bij aanvang van het revalidatieprogramma, door middel van een intakegesprek en een bewegingsonderzoek uw fysieke belastbaarheidsniveau worden vastgesteld. In overleg met u zal een behandelplan worden afgesproken voor de duur van 4 tot 6 weken. Hierna zal een volgend meetmoment plaatsvinden, zodat de intensiteit en frequentie van uw behandeling aan de hand van uw herstel kan worden aangepast. In veel situaties kunnen klachten ontstaan, of zelfs onderhouden worden, als er een disbalans is tussen uw fysieke belastbaarheid en uw feitelijke belasting, hetzij kortdurend, dan wel over een langere periode. Er wordt van u een actieve instelling verwacht, zodat ook voor de langere termijn een beter resultaat kan worden bereikt. Binnen het revalidatieprogramma zijn drie stappen te onderscheiden: – Het optimaliseren van de voorwaarden voor (weefsel)herstel (= “ruimte maken”); – Tijdens de verlaagd belastbare situatie verbeteren van o.a. lenigheid, kracht en coördinatie (= “ruimte invullen”); – De transfer naar meer belaste, snellere en functionele bewegingssituaties (= “ruimte gebruiken”). Het einddoel van de orthopedische revalidatie is het optimaliseren van uw fysieke belastbaarheid in thuis-, werk- en sportsituatie.