Welke kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed?

 In

Diëtetiek

Als u door uw huisarts of medisch specialist bent verwezen, en u heeft een BMI tussen 25 en 30 en tegelijkertijd COPD of cardiovasculaire klachten, dan wordt tot maximaal 3 uur dieetadvies vanuit de basisverzekering vergoed. Dezelfde vergoeding geldt bij een medische doorverwijzing als uw BMI hoger is dan 30, zelfs als er geen sprake is van bijkomende risicofactoren zoals COPD of cardiovasculaire klachten.

Fysiotherapie

J&C Sportrevalidatie heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars behandelingsovereenkomsten gesloten. Hierdoor kan de declaratie van de gegeven fysiotherapeutische behandeling, meestal, rechtstreeks door ons bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de ZorgWijzer.

Manuele therapie

Het aantal behandelingen manuele therapie dat de zorgverzekeraar vergoed is afhankelijk van het aanvullend pakket dat u gekozen heeft. Voor personen jonger dan 18 jaar zit manuele therapie in het basispakket. Zonder aanvullende verzekering krijgt u de nota toegestuurd.

Niet tijdig afgezegde afspraken zullen rechtstreeks aan u worden doorberekend, en niet aan uw zorgverzekeraar.

Recent Posts