Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

 In

Conform de Europese Wet met betrekking op de Algemene Verwerking van Gegevens (AVG) per 25-05-2018 wordt door alle medewerkers van J&C Sportrevalidatie zorgvuldig met uw behandelgegevens omgegaan.

De voor uw behandeling noodzakelijke gegevens worden in een dossier op meervoudig beveiligde computers opgeslagen voor de duur van minimaal zeven jaar.

Alle digitale correspondentie met u of over u zal uitsluitend via de extra beveiligde communicatiesystemen verlopen, te weten Intramed, Siilo, VeCoZo en Zorgmail.

Gedurende de bewaartermijn van zeven jaar houdt u het recht op inzage, aanvulling en correctie van uw behandeldossier.

Derden kunnen uitsluitend met uw schriftelijke èn door J&C Sportrevalidatie geverifieerde toestemming inzage krijgen in uw behandeldossier.

Recent Posts