Hoe wordt de kwaliteit bij J&C Sportrevalidatie gewaarborgd?

 In

Voor de vakinhoudelijke kwaliteitsbewaking staan alle fysiotherapeuten van J&C Sportrevalidatie ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van onze beroepsorganisatie KNGF, en wordt er gewerkt conform de landelijk geldende richtlijnen voor (sport)fysiotherapeutische behandeling.

Alle medewerkers van J&C Sportrevalidatie vallen onder Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en het Medisch Tuchtrecht.

Om de door J&C Sportrevalidatie geboden fysiotherapeutische zorg toets- en betaalbaar te houden, kan uw zorgverzekeraar, na de afsluiting van uw behandeldossier, een klanttevredenheidsonderzoek sturen waar u geheel vrijblijvend aan kunt deelnemen.

Recent Posts