Dry Needling

Dry Needling is het door middel van een speciale techniek, aanprikken met een dunne en gesloten naald van overbelaste en verstijfde spieren die daardoor snel en langdurig kunnen ontspannen. De naald is ongeveer 10 keer zo klein als een injectienaald. Bij Dry Needling worden geen vloeistoffen het lichaam ingespoten en de methode is specifiek gericht op het behandelen van ‘triggerpoints’ in spieren.

Een triggerpoint wordt over het algemeen beschreven als een locale spierverharding, wat naast plaatselijke drukpijn, ook pijn op een andere plek kan veroorzaken. Triggerpoints kunnen leiden tot bewegingsbeperking en krachtsvermindering.

Er zijn verschillende oorzaken waarom triggerpoints kunnen ontstaan, zoals een eenmalig verkeerde beweging, een ongeval, het langdurig in een verkeerde of dezelfde houding zitten of werken, en zelfs mentale overbelasting.

Het oppervlakkig inbrengen van de naald voelt u vaak niet. Tijdens het prikken kunt u een diep, dof of zeurend gevoel ervaren. Als het juiste triggerpoint in de diepte aangeprikt wordt, kan de spier zich lokaal aanspannen. Deze aanspanning kan soms gepaard gaan met een licht krampgevoel. De behandeling is dus niet geheel pijnvrij. Hierna ontspant de spier zich weer en kunt u meestal wat vrijer bewegen. Het behandelde gedeelte kan na behandeling vermoeid en/of stijf aanvoelen, maar dat is meestal van korte duur.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.dryneedling.nl/

In de sport wordt dikwijls gewerkt met zogenaamde verkeerde ademsteunpunten, waardoor er onnodig te veel kracht wordt uitgeoefend op de spieren. Inefficiënt ademen en ademobstructies zorgen voor mindere prestaties, mindere focus, meer stress en meer blessures. Efficiënt gebruik van de adem in de sport is tamelijk eenvoudig aan te leren en de oefeningen zijn makkelijk in te passen in trainingsprogramma’s. Naast prestatieverbetering leren deze oefeningen je ook de stress en angst gedurende lichamelijke inspanning beter te controleren, zodat helder en adequaat handelen mogelijk blijft.

Onderstaande collega’s hebben de post-HBO vervolgopleiding Dry Needling met succes afgerond: