J&C

Fysiotherapie
en Sportrevalidatie

in Amsterdam, Almere en Amstelveen.

FAQ

Begeleiding op maat

In mei 1992 zijn Jan Heus en Charley Heus samen met Dick Jan Wassink de praktijk voor fysiotherapie en sportrevalidatie gestart aan het Roelof Hartplein te Amsterdam Zuid. Het gemeenschappelijke doel was – en is nog steeds – om patiënten en sporters optimaal te begeleiden volgens een totaalconcept.

Deze werkwijze houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar de meest adequate behandeling van een (locale) fysieke klacht, maar ook naar mogelijke oorzaken om recidieven te voorkomen. Bovendien zal tijdens de behandeling ook in een ruime context aandacht worden besteed aan uw totale functioneren. Hierbij kunt u o.a. denken aan adviezen t.a.v. training, voeding, podo-posturale inlays en onze begeleiding bij een second opinion.

Onze

Specialismen

J&C Sportrevalidatie heeft een breed palet aan specialismen in huis. Graag informeren wij u over de verschillende methoden. Waar wilt u meer over weten?

Ons

Team

J&C Sportrevalidatie is een team van vijftien collega’s, verspreid over vijf verschillende vestigingen. Per locatie kunt u zien welke specialismen worden aangeboden.

31 jaar in bedrijf

J&C Sportrevalidatie is al ruim 31 jaar toonaangevend op het gebied van fysiotherapie en medische revalidatie.

Waardering

Onze locaties worden gezamelijk beoordeeld met een gemiddelde van 9,6/10 volgens Zorgkaart Nederland.

Onze

Vestigingen

Amsterdam

Roelof Hartplein

  • Roelof Hartplein 23, 1071 TS Amsterdam

Olympisch Stadion

  • Olympisch Stadion 23, 1076 DE Amsterdam

Almere

Radio Oranjelaan

  • Radio Oranjelaan 33, 1318 AW Almere

Bonjasky Academy

  • Markerkant 14-11, 1314 AP Almere

Amstelveen

Sportpark Escapade

  • Escapade 1A, 1183 NM Amstelveen
Veel gestelde

Vragen

Heb ik een verwijskaart nodig?

U heeft geen medische verwijskaart nodig om zich bij ons aan te melden voor een eerste consult. Dit geldt echter alleen indien er sprake is van een (kortdurende) niet chronische behandelingsindicatie. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt dat een verwijsbrief van de behandelend specialist nodig is bij een (langer durende) chronische behandelingsindicatie. Behandelingen aan huis worden door uw zorgverzekeraar alleen vergoed indien er een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is afgegeven.

Bij het eerste consult dient u eenmalig een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Wat zijn de behandeltarieven?

Fysiotherapeutisch onderzoek

€ 60,- (incl. 0% BTW) per 45 min.

Fysiotherapeutische behandeling

€ 40,- (incl. 0% BTW) per 25 min.

Consult diëtetiek 

€ 17,50 (incl. 0% BTW) per 15 min.

Welke kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed?

Diëtetiek

Als u door uw huisarts of medisch specialist bent verwezen, en u heeft een BMI tussen 25 en 30 en tegelijkertijd COPD of cardiovasculaire klachten, dan wordt tot maximaal 3 uur dieetadvies vanuit de basisverzekering vergoed. Dezelfde vergoeding geldt bij een medische doorverwijzing als uw BMI hoger is dan 30, zelfs als er geen sprake is van bijkomende risicofactoren zoals COPD of cardiovasculaire klachten.

Fysiotherapie

J&C Sportrevalidatie heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars behandelingsovereenkomsten gesloten. Hierdoor kan de declaratie van de gegeven fysiotherapeutische behandeling, meestal, rechtstreeks door ons bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de ZorgWijzer.

Hoe wordt de kwaliteit bij J&C Sportrevalidatie gewaarborgd?

Voor de vakinhoudelijke kwaliteitsbewaking staan alle fysiotherapeuten van J&C Sportrevalidatie ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van onze beroepsorganisatie KNGF, en wordt er gewerkt conform de landelijk geldende richtlijnen voor (sport)fysiotherapeutische behandeling.

Alle medewerkers van J&C Sportrevalidatie vallen onder Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en het Medisch Tuchtrecht.

Om de door J&C Sportrevalidatie geboden fysiotherapeutische zorg toets- en betaalbaar te houden, kan uw zorgverzekeraar, na de afsluiting van uw behandeldossier, een klanttevredenheidsonderzoek sturen waar u geheel vrijblijvend aan kunt deelnemen.

Hoe kan ik mijn waardering voor de behandeling bij J&C Sportrevalidatie kenbaar maken?

Op de website van ZorgKaartNederland kunt u de ervaren kwaliteit van uw behandeling bij J&C kenbaar maken. Nadat u de naam van de collega die u behandeld heeft, en de postcode van de betreffende praktijkvestiging heeft ingevuld, kunt u een aantal items (o.a. afspraken, accommodatie, informatieverstrekking en behandelresultaat) met een cijfer beoordelen.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Mocht u over uw behandeling een klacht hebben, gelieve dit zo snel mogelijk aan uw behandelaar kenbaar te maken, zodat een mogelijk probleem of onduidelijkheid in onderling overleg opgelost kan worden. Het team van J&C Sportrevalidatie wilt niets liever dan dat uw behandeling en begeleiding naar uw volle tevredenheid verloopt.

Indien u zich, ondanks overleg, niet gehoord vindt, dan kunt u altijd gebruik maken van de klachtenregeling van onze beroepsorganisatie het KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Conform de Europese Wet met betrekking op de Algemene Verwerking van Gegevens (AVG) wordt door alle medewerkers van J&C Sportrevalidatie zorgvuldig met uw behandelgegevens omgegaan.

De voor uw behandeling noodzakelijke gegevens worden in een dossier op meervoudig beveiligde computers opgeslagen voor de duur van minimaal zeven jaar.

Alle digitale correspondentie met u of over u zal uitsluitend via de extra beveiligde communicatiesystemen verlopen, te weten Intramed, Siilo, VeCoZo en Zorgmail.

Gedurende de bewaartermijn van zeven jaar houdt u het recht op inzage, aanvulling en correctie van uw behandeldossier.

Derden kunnen uitsluitend met uw schriftelijke èn door J&C Sportrevalidatie geverifieerde toestemming inzage krijgen in uw behandeldossier.

J&C

Partners